shalat menurut istilah

Halo, selamat datang di Esadayalestari.co.id. Artikel berikut akan mengupas tuntas sholat menurut istilah, makna mendalamnya, dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Mari kita telusuri bersama rahasia spiritual ini!

Pendahuluan

Sholat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan ibadah sentral yang memiliki kedudukan sangat penting. Istilah sholat berasal dari bahasa Arab “shalla” yang berarti doa atau ibadah. Dalam Al-Qur’an, sholat disebut sebagai tiang agama yang apabila ditegakkan, akan kokoh dan kuatlah bangunan iman seorang Muslim.

Sholat merupakan bentuk penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT. Melalui gerakan tubuh, bacaan ayat-ayat suci, dan perenungan yang mendalam, sholat menghubungkan hamba dengan Tuhannya, mempererat hubungan spiritual, dan menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada-Nya.

Selain itu, sholat memiliki dimensi sosial dan psikologis yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai ibadah berjamaah, sholat memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama Muslim, menghilangkan kesombongan, dan menciptakan rasa kebersamaan yang erat.

Secara psikologis, sholat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental. Gerakan-gerakan sholat yang teratur serta bacaan ayat-ayat suci yang menenangkan pikiran membantu melepaskan beban dan kekhawatiran, sehingga hati menjadi lebih lapang dan damai.

Dengan demikian, sholat tidak sekadar ritual ibadah, melainkan sebuah praktik spiritual yang komprehensif yang berdampak positif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun spiritual.

Dalam bagian selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang sholat menurut istilah, kelebihan dan kekurangannya, serta hal-hal penting yang perlu dipahami terkait ibadah ini.

Pengertian Sholat Menurut Istilah

Menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian amal badan dan hati yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai dengan bacaan dan dzikir tertentu, yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu.

Rangkaian amalan sholat meliputi takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, ruku’, sujud, berdiri setelah sujud, dan diakhiri dengan tasyahud dan salam.

Waktu-waktu pelaksanaan sholat telah ditentukan secara pasti, yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya’. Sholat subuh terdiri dari dua rakaat, sedangkan sholat dhuhur, ashar, maghrib, dan isya’ terdiri dari empat rakaat.

Selain sholat fardhu, terdapat juga sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, seperti sholat tahajud, sholat dhuha, dan sholat tarawih.

Jenis-jenis Sholat

Berdasarkan waktunya, sholat terbagi menjadi:

 • Sholat fardhu (wajib): Sholat yang wajib dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sholat subuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya’.
 • Sholat sunnah: Sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak wajib, seperti sholat tahajud, sholat dhuha, dan sholat tarawih.

Berdasarkan pelaksanaannya, sholat terbagi menjadi:

 • Sholat munfarid: Sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri.
 • Sholat berjamaah: Sholat yang dilakukan secara berkelompok dengan satu orang imam memimpin dan yang lainnya menjadi makmum.

Kelebihan dan Kekurangan Sholat Menurut Istilah

Sholat sebagai ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam tentu memiliki banyak kelebihan, antara lain:

 • Menjadi bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
 • Menghubungkan hamba dengan Tuhannya, sehingga mempererat hubungan spiritual.
 • Menjadi sarana penghapus dosa dan keburukan.
 • Memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati.
 • Memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama Muslim.
 • Menghilangkan kesombongan dan menciptakan rasa kebersamaan.
 • Meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres.

Namun, pelaksanaan sholat menurut istilah juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

 • Membutuhkan waktu khusus yang harus dialokasikan.
 • Membutuhkan tempat yang bersih dan suci.
 • Tidak dapat dilakukan oleh orang yang sedang berhadas atau dalam keadaan tidak suci.
 • Tidak dapat dilakukan oleh orang yang sedang sakit atau dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat.

Syarat-syarat Sholat yang Sah Menurut Istilah

Agar sholat yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah SWT, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

 • Islam: Orang yang melakukan sholat harus beragama Islam.
 • Baligh: Orang yang melakukan sholat sudah mencapai usia baligh.
 • Berakal: Orang yang melakukan sholat harus dalam keadaan berakal sehat.
 • Suci dari hadas: Orang yang melakukan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil.
 • Suci dari najis: Orang yang melakukan sholat harus suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat.
 • Menutup aurat: Orang yang melakukan sholat harus menutup auratnya sesuai ketentuan syariat.
 • Menghadap kiblat: Orang yang melakukan sholat harus menghadap kiblat, yaitu Ka’bah di Mekah.
 • Masuk waktu sholat: Orang yang melakukan sholat harus melakukannya pada waktu yang telah ditentukan.

Rukun-rukun Sholat Menurut Istilah

Rukun sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat sah dan diterima oleh Allah SWT. Rukun-rukun sholat menurut istilah terdiri dari:

 • Niat
 • Takbiratul ihram
 • Membaca surat al-Fatihah
 • Ruku
 • Sujud
 • Duduk di antara dua sujud
 • Duduk tasyahud akhir
 • Salam

Penjelasan Rukun-rukun Sholat

Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing rukun sholat:

 • Niat: Tujuan atau keinginan untuk melakukan sholat.
 • Takbiratul ihram: Ucapan “Allahu akbar” yang diucapkan pada awal sholat.
 • Membaca surat al-Fatihah: Membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat sholat.
 • Ruku’: Membungkukkan badan dengan meletakkan kedua tangan pada lutut.
 • Sujud: Membungkukkan badan dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan kedua ujung kaki ke tanah.
 • Duduk di antara dua sujud: Duduk tegak dengan meletakkan kedua tangan pada paha.
 • Duduk tasyahud akhir: Duduk tegak dengan meletakkan tangan kanan pada paha kanan dan tangan kiri pada paha kiri.
 • Salam: Mengucapkan “Assalamualaikum” saat mengakhiri sholat.

Hal-hal yang Membatalkan Sholat Menurut Istilah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, antara lain:

 • Berbicara dengan sengaja.
 • Tertawa dengan suara.
 • Bergerak banyak yang tidak termasuk dalam gerakan sholat.
 • Makan atau minum.
 • Menghadap kiblat.
 • Keluar sesuatu dari qubul atau dubur.
 • Hilangnya akal.
 • Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain.

Faedah Sholat Menurut Istilah

Selain menjadi kewajiban sebagai seorang Muslim, sholat juga memiliki banyak faedah, antara lain:

 • Menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Menjadi sarana penghapus dosa dan keburukan.
 • Memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati.
 • Meningkatkan kesehatan